Nauka pływania dla dzieci

Projekty domów

Notariusz to zawód społecznego zaufania, na co dzień ma on do czynienia z wieloma dokumentami o charakterze poufnym, dlatego jego opinia powinna być bez zastrzeżeń a stan prawny nie powodująca zastrzeżeń. W praktyce oznacza to, że chcąc działać czynnie w tej profesji niezbędne jest sądowe poświadczenie, że nie byliśmy karani za zbrodnie popełnione umyślnie. Bo praca notariusza polega na czynnościach prawnych, które mogą spowodować skutki prawne dla osób go zatrudniających, powinien on mieć nie tylko solidne wykształcenie, lecz również znajomość aktualnego prawa, a też charakteryzować się daleko posuniętą ostrożnością i przemyślnością w działaniu – notariusz Katowice. Pomyłka notariusza może skutkować dla jego kontrahenta nie tylko utratę majątku, lecz nawet wymierzeniem kary więzienia oraz utratę porządnej opinii wobec opinii publicznej. Zadaniem prawnika takiego jak notariusz Warszawa Ochota jest nadanie formy prawnej różnego rodzaju sporządzanym aktów: umowom cywilno-prawnym, (jeżeli wymagają one takiego działania), testamentom, umowom majątkowym małżeńskim; także stwierdzanie własnoręczności sygnatury pod tego typu dokumentami. Strony online